Kinna Textil AB

Kinna Textil AB grundades 1972 och är ett grossistföretag beläget i Sjuhäradsbygden. Från starten bestod sortimentet enbart av virkgarner, men har med tiden utökats med stickgarner och handarbeten samt även hemtextil. Sedan år 2000 har företaget ett samarbete med Hjertegarn AS i Danmark. Även idag utgör virkgarner en stor del av omsättningen och dessa är av en mycket hög kvalitet och är dessutom färgade i Sverige.